Podkategórie

Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdravia,

ktorý  si pripomíname v októbri, bol vyhlásený  v roku 1991. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.

 

Svetový deň duševného zdravia slúži teda na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o tom, ako si pestovať a čo najdlhšie si udržať duševné zdravie, ale aj o tom, aké duševné choroby a s akými následkami najviac trápia ľudí vo svete.

Tento deň má  význam aj z toho dôvodu, že téma duševného zdravia bola u nás dlhé desaťročia tabuizovaná a  verejnosť má skreslené a nesprávne názory na psychické poruchy. Pritom duševné zdravie sa týka každého z nás. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Z toho vyplýva, že duševnému zdraviu by sa mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

 

Podľa Svetovej federácie duševného zdravia (WFMH) dnes trpí depresiou približne 10% populácie.

 

Podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií zaznamenali psychiatrické ambulancie na Slovensku vyše 1.700.000 návštev, na psychiatrii vyšetrili takmer 400.000 ľudí, viac ako 65.000  pacientom zistili psychiatrickú diagnózu prvýkrát v živote. Ďalších takmer 41.000 ľudí hospitalizovali v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach. Riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku  koncom septembra uviedol, že Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami vedie vo výskyte psychických porúch, a tiež v počte novozistených prípadov.

Čo robiť, ak sa cítite skleslo alebo ak si myslíte, že máte depresiu

 • Porozprávajte sa s niekým, komu dôverujete.
 • Vyhľadajte odbornú pomoc.
 • Pokračujte v aktivitách, ktoré vás bavili, keď vám bolo dobre.
 • Ostaňte v spojení. S rodinou a priateľmi.
 • Dodržujte pravidelné stravovacie návyky a spánok.
 • Pravidelne cvičte, aj keď je to iba krátka prechádzka.
 • Vyhýbajte sa požívaniu alkoholu a berte iba predpísané lieky.
 • Pamätajte: Dá sa toho urobiť veľa, aby sa dalo depresii predísť a liečiť ju aj vo vyššom veku.

Ako sa pred psychickými chorobami brániť?

Liga za duševné zdravie uvádza tzv. desatoro o tom, ako byť duševne zdravý:

  1. Prijímaj sám seba - Spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne.
 2. Hovor o tom! - Hovor o tom, čo ťa trápi a z čoho máš obavy. Ale podeľ sa aj o svoju radosť.
 3. Buď aktívny! - Život sa stále mení. Vždy je za čím ísť. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi.
 4. Uč sa nové veci! - Vždy je niečo, čo sa dá učiť. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať “aspoň som to skúsil”.
 5. Stretávaj sa s priateľmi - Buď otvorený vzťahom. Sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote.
 6. Rob niečo tvorivé! - Každý z nás môže byť tvorca. Neboj sa žiadnej kritiky, dôležité je to, čo pri tvorbe zažiješ a ako sa pri tom cítiš.
 7. Zapoj sa a pomáhaj - Zaujímaj sa o to, čo sa deje okolo teba. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to dá.
 8. Neváhaj požiadať o pomoc - Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc.
 9. Oddychuj a uvoľni sa - Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax.
 10. Zdolávaj prekážky! - Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu.
 11. Neboj sa snívať! - Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť.

Ži tu a teraz! - Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz