Podkategórie

Svetový Deň Zeme

Prispeli sme k tomu, aby Zem dôstojne oslávila svoj sviatok  ...

22. apríl je od roku 1970 svetovým Dňom Zeme. Skutočne svetovým sa stal až od

 roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so sídlom v Kalifornii.  Pri príležitosti Dňa Zeme sa v roku 1990 aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta.

Problém budúcnosti Zeme v súčasnom období nie je len predmetom rokovaní ekologických inštitúcií, stáva sa  hlavným  programom zasadnutí celosvetových politických i ekonomických fór. Čoraz častejšie počúvame o tom, že naša Zem je obrovská, ale zároveň krehká a zraniteľná. Nemôže nám donekonečna dávať pôžičky, raz nám predloží i účet.

Vzájomné prepojenie a závislosť všetkého živého i neživého na Zemi by nás mala napĺňať pokorou, obdivom k darom Zeme a k túžbe ochraňovať jej krásu so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Nielen pre nás, ale i pre generácie, ktoré prídu po nás.

Okrem zamyslenia sa nad potrebou ochrany Zeme a prírody žiaci Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch prispeli 7. apríla 2011 brigádou k úprave okolia areálu školy a internátu.

Ekologickej brigády sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka. Spoločne vyhrabali trávniky, vyzbierali odpadky, polámané konáre, vypleli kvetinové nádoby, pozametali chodníky v areáli. Žiaci strávili pri práci príjemné odpoludnie a brigádou určite prispeli k tomu, aby  Zem  každým rokom viac a viac cítila, že má naozajstný sviatok!

Verte, že to pocítime aj my, ľudia ...