Podkategórie

Účelové cvičenie

Dňa 12. mája 2014 sme uskutočnili pre žiakov prvého ročníka účelové cvičenie v peknom prostredí areálu Lodenice v Piešťanoch.  Pri pobyte v prírode žiaci získali základné vedomosti v oblasti zdravotníckej prípravy, protipožiarnej ochrany, brannošportovej aktivity a ochrane človeka pri prirodných katastrofach.