Podkategórie

Účelové cvičenie

V dňoch 05. a 06.05.2022 žiaci I. a II. ročníka absolvovali druhé účelové cvičenia, kde boli oboznámení s témami zdravotnícka príprava, mimoriadne udalosti - civilná ochrana, pobyt v prírode, teoretická príprava. Súčasťou bola aj turistická túra cez Červenú vežu k reštaurácii Furman a späť.