Podkategórie

Účelové cvičenie

Dňa 14. 03. 2023 sme realizovali účelové cvičenie pre žiakov II. ročníka. Trasu sme vytýčili cez kúpeľný ostrov, hornú hať a mostík cez potok Striebornica, kde boli po dvoch triedach vykonali prednášky a riadený rozhovor na témy zdravotnícke príprava, orientácia v teréne, mimoriadne udalosti a protipožiarna príprava študentov.