Podkategórie

Volejbalový turnaj trojíc

V rámci Európskeho týždňa športu sme zorganizovali mixvolejbalový turnaj zmiešaných trojíc. Zúčastnilo sa ho šesť družstiev a po veľmi dobrých výkonoch všetkých družstiev sa víťazmi turnaja stalo družstvo v zložení Magut Boris, Španihel Kristián  a Fialová Alexandra. Víťazom blahoželáme.