Podkategórie

Vraciame sa k SOČ 2012

Zdroj: Učiteľské noviny z 22. novembra 2012

Citujeme z rozhovoru na tému : Motivujme rodičov a žiakov pre odborné vzdelávanie

Rozhovor bol vedený s Ing. Vlastou Púchovskou, vedúcou odboru tvorivosti mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

" Nedá mi nespomenúť Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorá postavila latku celoštátneho kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ tak vysoko, že ťažko ju niekto preskočí. Chcem tým povedať, že SOČ-kou počas štyroch dní žila celá škola. Pripravili učebne na obhajoby, program slávnostných ceremoniálov. A aby sme vedeli, na akej škole, akého zamerania sme, žiaci priamo pred nami vykonávali praktickú maturitnú skúšku. No niečo perfektné."