Podkategórie

Vystúpenie FS Žito

Dńa 26.6. sme mohli vidieť v Dome umenia krásny nový celovečerný premierový program piešťanského folklórneho súboru Žito, ktorý pod vedením Mgr. Kataríny Agnetovej pôsobí pri Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera. Program pod názvom Návrat ku koreňom bol venovaný jarnému zvykosloviu. Milým hosťom programu bol piešťanský Detský folklórny súbor Klások.