Podkategórie

Žiaci našej školy obsluhovali vysokých predstaviteľov štátov EU

Žiakom našej školy sa dostalo cti, v rámci praktického vyučovania, obsluhovať vysokých štátnych predstaviteľov pätnástich členských štátov EÚ a Chorvátska, ktorí sa stretli v piatok 5. októbra 2012 v Bratislave.  Predstavitelia štátov EU združených v neformálnom zoskupení Priateľov politiky súdržnosti (Friends of Cohesion) sa stretli s cieľom vytvorenia účinného tlaku na neznižovanie objemu financií, určených na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Skupinu tvoria štáty: Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko. So skupinou úzko spolupracuje aj Chorvátsko.Naši žiaci v tejto profesne náročnej skúške obstáli veľmi dobre.