Podkategórie

Zoom stretnutie s abslolventami školy

V prvý decembrový deň, v čase, keď sme sa zvyčajne v škole pripravovali na naše každoročné podujatie Gastro Vianoce, sme pozvali na online Zoom stretnutie niekoľko absolventov našej školy, ktorí nám porozprávali, ako prebieha štúdium na jednotlivých vysokých školách, ktoré si oni zvolili. Tohtoroční maturanti sa dozvedeli o štúdiu  na jednotlivých univerzitách v Prahe, Zlíne, Bratislave, Trnave a Nitre. Absolventi hovorili o štúdiu anglického jazyka, daňovníctva, psychológie, predprimárneho vzdelávania, práva a ekonomiky. Povzbudili sme piatakov, aby v rámci networkingu neváhali kontaktovať bývalých hotelákov s prípadnými otázkami.