Konzultačné hodiny

KONZULTAČNÉ HODINY šk. rok 2019/2020


Priezvisko Meno deň hodina
Ing. Baďurová Jana štvrtok 10.50 - 11.35
Mgr. Benedikovičová Gabriela streda 10.50 - 11.35
PaedDr. Berlanský Peter streda 11.45 - 12.30
Mgr. Bernátová Eva pondelok 09.45 - 10.30
Ing. Blaškovič Ladislav utorok 13.25 - 14.10
Mgr. Burzalová Silvia pondelok 12.35 - 13.20

Ceperko Ján streda
11.45 - 12.30
Ing. Dalošová Daniela utorok 11.45 - 12.30
Mgr. Drahovská Tatiana piatok 08.50 - 09.35
Mgr. Elčík Milan utorok
15,00 - 15,45
Ing. Fialová Ľudmila pondelok 12.35 - 13.20
Mgr. Gábrišová Marcela streda 10.50 - 11.35

Groman František streda 13.25 - 14.10
Mgr. Grúňová Elena utorok 10.50 - 11.35
Ing. Janok Peter utorok 08.50 - 09.35
Mgr. Jánošíková Diana streda 09.45 - 10,30
Ing. Jánošková Dana pondelok 08.50 - 09.35
Mgr. Jančová Slávka pondelok 12.35 - 13.20
Mgr. Kamasová Jana štvrtok 10.50 - 11.35
Mgr. Kolláriková Andrea pondelok
08.00 - 08.45
Mgr. Kollárová Viera utorok 10.50 - 11.35
Mgr. Kopál Richard štvrtok 11.45 - 12.30
RNDr. Kusendová Alica utorok 08.00 - 08.45
Ing. Lipková Alena pondelok 09.45 - 10.30
Ing. Micháleková Daniela štvrtok
12.35 - 13.20
Ing. Miklovič Ivan piatok
10.50 - 11.35
Ing. Miksová Nataša utorok 09.45 - 10.30
Mgr. Minárechová Lucia štvrtok 08.50 - 09.35
PaedDr. Mišániová Mária pondelok
14.00 - 15.00
Ing. Petroffová Anna streda 08.50 - 09.35
Mgr. Petrušková Žaneta streda 08.50 - 10.30
Bc. Repíková Mária pondelok
12.35 - 13.20
Ing. Rumanová Miroslava utorok 09.45 - 10.30
Ing. Sedláková Katarína pondelok
08.50 - 09.35

Schwarzbacherová Paula utorok
09.45 - 10.30
Ing. Sklárová Elena streda
10.30 - 11.30
Mgr. Šandriková Jana pondelok 08.50 - 09.35
Ing. Šišková Silvia pondelok 08.50 - 09.35
Mgr. Školková Andrea utorok
08.50 - 09.35
Bc. Španárová Zuzana štvrtok
11.45 - 12.30
Mgr. Urbanová Dagmar utorok 09.45 - 10.30
Mgr. Vanková Patrícia streda 09.45 - 10.30
PaedDr. Vašek Jaroslav streda 12.35 - 13.20
PhDr. Viečoreková Terézia piatok 11.45 - 12.30
Ing. Zelenayová Erika utorok 08.50 - 09.35
PaedDr. Zelenayová Iveta pondelok 09.45 - 10.30
Ing. Žažová Edita pondelok 11.45 - 12.30