Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - AMBULANCIA

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - PREDAJNÝ AUTOMAT

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - VÝŤAHY

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Nákup športovej výbavy

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava počítačových sietí

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava jestvujúceho stavu prístupových chodníkov v areáli Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera  Piešťany

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Oprava počítačových sietí"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Oprava jestvujúceho stavu prístupových chodníkov v areáli Hotelovej akadémie

Ľudovíta Wintera Piešťany

Výzva na predkladanie ponúk - "Notebook - škola"

Výzva na predkladanie ponúk - "Notebook - škola"   OPRAVA

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Notebook - škola"

Výzva na predkladanie ponúk - "Notebook - škola 2"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Notebook - škola 2"

Výzva na predkladanie ponúk - "Kancelárske potreby"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Kancelárske potreby"

Výzva na predkladanie ponúk - "Čistiace potreby"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Čistiace potreby"

Výzva na predkladanie ponúk - "Ambulancia"

Výzva ne predkladanie ponúk - "Automat"

Výzva na predkladanie ponúk -  "Nábytok - kabinety"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Nábytok - kabinety"

Výzva na predkladanie ponúk  - "IKT technika"

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "IKT technika"

Výzva na predkladanie ponúk - "Nákup umývačky čierneho riadu".

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Nákup umývačky čierneho riadu"