Hotelová akadémia

VÝSLEDKY-AKTUALIZOVANÉ-15.06.2020-PRIJÍMACIE KONANIE-2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači,

 

ďakujeme, že ste sa rozhodli podať prihlášku na strednú školu na Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorá už dlhodobo a kvalitne pripravuje budúcich odborníkov v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

 

Prijatí uchádzači - prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

 

Prijatí uchádzači – prijímacie konanie pre šk.rok 2020/2021 - systém duálneho vzdelávania

 

Neprijatí uchádzači ( možnosť podania odvolania ) - prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

 

Po zverejnení výsledkov Vás žiadame OBRATOM zaslať vypísaný a podpísaný dokument priložený v prílohe mailu - Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na mail HALWPNprijimacie2020@gmail.com ( scan, resp. foto ). Tento dokument môžete priniesť aj osobne do školy.

Pre neprijatých uchádzačov je dôležitá nasledovná informácia. Odporúčame podať odvolanie do 5 dní od oznámenia osobne do školy, resp. mailom na blaskovic.ladislav@gmail.com. Poradie uchádzačov sa bude určite posúvať po nenastúpení niektorých uchádzačov!!!

 


Aktualizované 05.06.2020 - počet obsadených miest a počet voľných miest

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 6323 K hotelová akadémia

Počet obsadených miest    120

Počet voľných miest             0

 

AKTUALIZÁCIA 15.06.2020 - počet obsadených miest a počet voľných miest

ŠTUDIJNÝ ODBOR 6323 k hotelová akadémia

Počet obsadených miest    120 - 100 %

Počet voľných miest -           0 -     0 %